wz
.: Škoda Auto :.
 Hlavní stránka
 Aktuality
 Tuning
 Download
 Odkazy
 Kontakty
.: Modely :.
 Fabia
 Octavia
 Roomster
 Superb

.: Články :.
.: Reklama :.
Kvalitní a levná škoda octavia combi od Auto ESA.
Kolik stojí autofólie vám prozradí ceník fólií na auta
.: Motosport :.
 Zpravodajství
 Výsledky
 Kalendár
 Tým
 Fotogalerie
 Fabia WRC
  > technická data
  > fotogalerie
.: Designové studie :.
 Yeti I
 Yeti II
 Roomster
 Tudor
 Fabia Paris
.: Škoda oficiálne :.
 Firma & logo
 Mladá Boleslav
 Objekty
 Zákaznické centrum
 Museum
 Prehled modelu
.: Motorsport - Fabia WRC :.
Ackoliv Fabii WRC zdobí známé tvary karosérie, jedná se v mnoha smerech o modifikovaný model prizpusobený predpisum kategorie WRC. Torzní tuhost vozu je napríklad nekolikrát vyšší než u sériove vyrábeného modelu Fabia RS.
Karosérie a podvozek byly uzpusobeny širším kolum. Speciálne zavešená a pohánená ctyri kola mají rovnež vetší rozchod. Fabia WRC je vybavena 90litrovými palivovými nádržemi. Všechny aerodynamické doplòky prošly intenzivním testování v aerodynamickém tunelu.
Fabia WRC používá dvoulitrovou verzi motoru 1.8 20V, který prošel v posledních letech intenzivním vývojem a prokázal svoje prednosti ve vozech ŠkodaOctavia WRC. Výkon motoru všech výrobcu automobilu, kterí se úcastní mistrovství sveta v automobilových soutežích, je predpisy FIA omezen na 220 kW.
Na speciální soutežní šestistupòovou prevodovku navazuje soustava pohonu všech kol. Mezinápravový a prední diferenciál jsou umísteny ve skríni prevodovky, pricemž stejne jako diferenciál zadní nápravy jsou elektronicky rízeny. rízení celého systému pohonu všech kol zajiš»uje vlastní elektronická rídicí jednotka v závislosti na úhlu natocení predních kol, rychlosti vozu, otáckách jednotlivých kol, tlaku v brzdovém systému, poloze škrticí klapky a dalších parametrech.
Elektronická komunikace s rídicí jednotkou motoru probíhá prostrednictvím sbernice CAN-Bus. Všechna data o funkci rídicího systému pohonu 4x4 jsou behem rychlostních zkoušek zaznamenávána a v servisní prestávce vyhodnocována.
Po jejich analýze mohou být eventuální nedostatky, prípadne závady odstraneny, anebo muže být nastavení systému pohonu 4x4 upraveno podle zmeny charakteru trate. Soutežní prevodovka je vybavena poloautomatickým razením, které se ovládá tlacítky na volantu.
Poloautomatické razení umožòuje zmenu rychlostního stupne s minimálním prerušením prenosu hnací síly a tím zároveò s minimální casovou ztrátou. Koordinaci celého radicího procesu obstarává samostatná elektronická rídicí jednotka, která je prostrednictvím sbernice CAN-Bus zároveò ve spojení s rídicí jednotkou motoru.
Ve voze zustává také konvencní radicí páka, kterou lze v prípade poruchy poloautomatického sekvencního razení využít pro manuální razení rychlostních stupòu. Poblíž radicí páky je umístena páka rucní brzdy, která se od sériového provedení výrazne odlišuje svojí délkou, umístením co nejblíže ridicovy ruky a zpusobem aktivace brzd.
Vybavení celého interiéru je podrízeno výhradne funkcnosti. Prístrojová deska vychází z designu sériové verze, je však z extrémne lehkých materiálu. Na míste obvyklého prístrojového panelu je ve voze Fabia WRC displej s kontrolkami, který poskytuje jen základní informace o možném prekrocení hranicních hodnot u funkcí duležitých pro soutežní provoz.
Vedle displeje se nachází velký digitální ukazatel zarazené rychlosti a signalizace optimálních otácek pro zvolený prevodový stupeò. Spolujezdec má k dispozici na vetším displeji prakticky stejné informace jako pilot. Ty mohou být zobrazeny v digitální nebo grafické forme v závislosti na potrebe sledování ruzných funkcí, jako napríklad otácek motoru, teploty chladicí kapaliny a oleje v motoru a prevodovce, tlaku oleje, preplòování atd.
Pod velkým displejem spolujezdce je umísten navigacní prístroj s palubním pocítacem, který poskytuje informace o trati, case, rezerve paliva, dojezdu atd. Všechny ovládací prvky jsou usporádány tak, aby se nacházely v dosahu posádky pevne pripoutané šestibodovými bezpecnostními pásy.
K predepsanému bezpecnostnímu vybavení patrí krome vestaveného ochranného rámu také centrální odpojování akumulátoru a protipožární soustava. Samozrejmostí je vnitrní komunikacní systém mezi jezdcem a spolujezdcem, a také vysílacka pro spojení s doprovodem.
C 2001 - 2009 ŠkodA AUTO | Powered by Aleš Vanek | všechna práva vyhrazena
ŠkodA AUTO